32 let

tradiční čínské medicíny v České republice

Úvod / Historie TČM / Výuka a události / Kongresy TČM

Kongresy tradiční čínské medicíny v Praze

kongresy-2_sirka.jpg

27.–29. listopadu 2009
1. kongres tradiční čínské medicíny

„Vyčerpanost a únava z pohledu tradiční čínské medicíny“

Termín: 27. – 29. listopadu 2009
Místo konání: Hotel PYRAMIDA, Praha 6
Prezident kongresu: MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D, Členka představenstva SINBIOS
Odborný garant: MUDr. Jiří Mařádek, Člen představenstva Československé SinoBiologické společnosti.
Program: Možnosti léčby únavy a syndromu vyčerpanosti metodami tradiční čínské medicíny: fytoterapií, akupunkturou, cvičením qigongu a jinými metodami. Příčiny a mechanismy onemocnění z hlediska západní medicíny a tradiční čínské medicíny. Zkušenosti s léčbou.

Program kongresu 2009

Přednášky

 • MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D. (SK): Uvítaní a slavnostní zahájení kongresu
 • Profesor Vladimír Grigorjevič Načatoj, Rusko: Přístup západní a čínské medicíny k diagnostice a klasifikaci druhových poruch imunity. Mezioborový přístup.
 • Profesor Li Jianzhong, ČLR: Přístup tradiční čínské medicíny k vyčerpanosti organismu.
 • Jan Schroën, Holandsko: Systémový přístup k čínské medicíně
 • PhDr. Eva Boháčková, ČR: Chronické krize a unavitelnost z pohledu západní psychologie
 • MUDr. Jiří Mařádek (ČR): Únava jako symptom
 • MUDr. Zuzana Vančuříková (ČR): Použití imunonutričních hub při léčbě únavového syndromu; Únava, únavový syndrom v dětském a dorostovém věku
 • MUDr. Ludmila Bendová, ČR: Proč jsme unavení? Pohled výživy a všeobecného zatížení; Diagnostika jazyka
 • MUDr. Libuše Jeřábková, ČR: Únavový syndrom z pohledu neurologa praktikujícího čínskou medicínou
 • MUDr. Zuzana Kopytková, ČR: Léčba vyčerpanosti s pomocí čínských bylinných směsí
 • MUDr. Gabriel Petrovics, SK: Poruchy tvorby čchi a chronický únavový syndrom
 • Ing. Ivan Bokroš, SK: Využití bylinných krémů při únavě a regeneraci organizmu
 • MUDr. Jozef Gabrhel, SK: Abdominálny hologram
 • MUDr. Bartosz Chmielnicki, Polsko: Jizvy jako příčiny stagnace krve a čchi
 • MUDr. Jevgenija Vjačeslavovna Ljubovcevová, CSc., Rusko: Únavový syndrom
 • Susan L.Ondrášek L.Ac, USA: Únava a strava
 • Dita Salova PhD., ČR: Práce s podbřiškem a introspekce
 • MUDr. Michal Strnad, ČR: Ušní akupunktura v souvislosti s vyčerpaností
 • MUDr. Ondřej Toman, ČR: Únavový syndrom při léčbě mimokloubního revmatismu neboli fibromyalgie

Workshopy

 • MUDr. Karel Kolář, ČR: Srdce a únava (společně s MUDr. Čížkem), workshop
 • MUDr.Hubert Čížek, ČR: Srdce a únava (společně s MUDr. Kolářem), workshop
 • Hu Yizhi, ČLR: Klinické případy únavy a jejich řešení, workshop
 • Zdeňka Batiková, ČR: Využití potravinových doplňků pro léčbu únavy a vyčerpanosti, workshop
 • Ing. Petr Bílý, SK: Qigong - energeticke cvicenia pre oddych, workshop
 • Ludmila Djemelová, ČR: Feng shui a zdraví, workshop

Závěrečná rezoluce

Vážení účastníci kongresu tradiční čínské medicíny,

na ukončení kongresu bychom chtěli přijmout závěr - rezoluci, který napomůže dalšímu šíření tradiční čínské medicíny.

Pohybujeme se v demokratickém prostoru, kde si každý musí uhájit právo na existenci. Je jen na nás zda čínská medicína v našem prostoru bude prospívat nebo bude vydána všanc někdy i zvůli byrokratů. Vyjadřujeme přání abychom se nadále mohli svobodně rozvíjet a zvyšovat svou kvalifikaci v odborném dialogu s medicínou západní. Hlásíme se k chartě práv pacientů na možnost svobodného výběru metody léčby. Chceme ve vás všech probudit skutečné občanské cítění, nyní je třeba držet pohromadě. Ve jménu všech pacientů, kterým čínská medicína již pomohla a pomáhá i ve jménu všech praktiků, kteří se jí denně věnují, nedopusťme, aby něčemu tak nádhernému jako je čínská medicína bylo bráněno v rozvoji.

Pražský kongres tradiční čínské medicíny byl zorganizován společenskými organizacemi, Československou SinoBiologickou společností, dále pak Sinobiologickou společností na Slovensku a Tradiční čínskou medicínou, občanským sdružením.

Cílem kongresu bylo na základě stanov jednotlivých sdružení další šíření a popularizace tradiční čínské medicíny, zejména akupunktury, fytoterapie, dietetika, cvičení qigong a masáží tuina, jako dalších léčebných postupů pro prevenci a léčbu onemocnění, kdy v mnoha případech je čínská medicína efektivnější a levnější než lékařství západní a již nyní denně pomáhá občanům našich zemí ke zdraví.

Našeho kongresu se zúčastnili členové našich občanských sdružení i široká veřejnost z České Republiky i Slovenska. Na kongresu byli přítomni zástupci Slovenského ministerstva zdravotnictví, České akupunkturní společnosti a Slovenské lékařské akupunkturní společnosti.

Na kongresu bylo přítomno 223 účastníků.

Přednášeli lektoři z České Republiky, Slovenska, Ruska, Polska, Holandska, USA.

Zároveň se jménem představenstva ČSBS, Sinbiosu a TČM o.s. zavazujeme pokračovat v šíření tradiční čínské medicíny formou výuky, pořádání vzdělávacích akcí, publikační činnosti a dalších veřejných akcí. Zároveň budeme usilovat o širší aplikaci tradičního čínského lékařství do struktur lékařské péče České a Slovenské Republiky tak, aby toto lékařství bylo stále přístupnější širší veřejnosti.

Tímto vyjadřujeme zájem stále většího počtu obyvatel o tento typ zdravotní péče.

Na závěr kongresu chceme poděkovat všem účastníkům, lektorům, organizátorům, administrativnímu i technickému zabezpečení za přípravu a průběh kongresu.

Předsednictvo 1. pražského kongresu tradiční čínské medicíny

kongresy-2_sirka.jpg

25.–28. listopadu 2010
2. kongres tradiční čínské medicíny

„Nemoci třetího tisíciletí a jejich léčba za pomoci čínské medicíny. Kardiovaskulární choroby, závislosti, workoholismus, alkoholismus, narkomanie, obezita, anorexie, trávicí ústrojí, pohybový aparát.“

Pražský kongres tradiční čínské medicíny konaný v listopadu 2010 proběhl ve znamení 20 let tradiční čínské medicíny v Česku a na Slovensku.

Termín: 25. – 28. listopadu 2010
Místo konání: Hotel Diplomat, Praha 6
Prezidentka kongresu: MUDr. Ludmila Bendová
Odborný garant kongresu: MUDr. Jiří Mařádek
Vedoucí programové sekce: Roman Ludvík

Program kongresu 2010

Přednášky

 • Deadman Peter – Anglie - Metody pěstování života z pohledu východu i západu - 3 hod
 • Li Jianzhong – Čína – Léčba hypertenze v TČM prostřednictvím bylin i akupunktury – 3 hod
 • Načatoj Vladimír Grigorjevič – Rusko - Léčba kardiálních poruch u zvýšené a snížené funkce štítné žlázy - 3 hod
 • Hegyi Gabriela – Maďarsko - Skalpová akupunktura – 2 hod
 • Tuvia Scott - Israel - Břišní akupunktura – jak vyvážit oheň a vodu a posílit původní energii – 3 hod
 • Ondrasek Susan– USA - Léčba obezity v čínské medicíně - 2 hod
 • Moir Felicity – Anglie - Léčba tabakismu v akupunktuře - 1 hod
 • Ayal Rani – Israel - Pět hybatelů změny a nemoci třetího milénia – 2 hod
 • Dhaenens Chris – Belgie - Kontrola kvality u fytoproduktů + Regulace prodeje bylin v EU – 1+1 hod
 • Schroen Jan– Holandsko - Systémový přístup k čínské medicíně – 1 hod
 • Chmielnicki Bartosz – Polsko - Přístup čínské medicíny k léčbě bolestí – 1 hod
 • Gabrhel Josef - Slovensko - Bankovanie v liečbe pohybových poruch, pomoc modernému člověku – 1hod
 • Balogh Vladimír, Hollý Karol, Ondrejkovičová Alena – Drogy a akupunktura – 1 hod
 • Bokroš Ivan – Možnosti využitia masážných prípravkov při ochoreniach žilového systému a poruch periférneho prokrvenia – 1 hod
 • Gajdoš Juraj – Limity akupunktury a limity akupunkturisty - 1 hod
 • Mařádek Jiří – Jizvy a diferenciální diagnostika mezi stagnací čchi a krve + Hypermobilita – otázka hranic - 1 hod
 • Boháčková Eva – Závislosti, nadváha aneb proč nevěříme svému tělu 1 hod
 • Vančuříková Zuzana, Šimonovský Karel – Využití imunonutričních hub v prevenci a terapii civilizačních chorob - 3 hod
 • Křížová Eva – Co hledají pacienti u čínské medicíny 1 hod
 • Kolář Karel - Chyby a omyly v dianostice a léčbě nejen v čínské medicíně 1 hod
 • Nešpor Karel – Stres z pohledu západu a východu, emoce a vyčerpání 1 hod
 • Toman Ondřej - Léčba závažných bolestí hlavy kombinací západní a východní medicíny 1 hod
 • Dvořáková Tereza – Integrace masáží, manupresury, ušní akupunktury v terapii funkčních poruch pohybového systému a možnosti užití funkčního tapingu. 1 hod
 • Jeřábková Libuše – Využití čínské medicíny v adiktologii 1 hod
 • Bíziková Anežka – Integrální přístup k terapii arteriální hypertenze 1 hod
 • Šotová Renata – Japonská akupunktura 1 hod
 • Bílek Jiří – Možnosti čínské medicíny v léčbě neplodnosti 1 hod
 • Slavíčková Marcela – Muž a žena – Kudy dál? 1 hod

Workshopy

 • Moir Felicity – Anglie - Léčba tabakismu v akupunktuře – 2 hod
 • Ayal Rani – Israel - Pět hybatelů – diagnostika těla a pulzů 1 den 29.11.
 • Hegyi Gabriela – Maďarsko - Skalpová akupunktura – 2 hod
 • Koller Sonja – Německo - Akupunktura podle pěti prvků – 2 hod
 • Tuvia Scott – Israel - Břišní akupunktura – 2 hod
 • Strnad Michal – Použití ušní akupunktury u psychických problémů
 • Arcimovičová Jana – Cholesterol a tradiční čínská medicína
 • Bendová Ludmila – Diagnostika jazyka u kardiovaskulárních chorob
 • Batíková Zdeňka – Workshop nemocí zažívacího traktu Djemelová Ludmila – Léčivá energie našeho prostoru
 • Bílý Petr - Qigong - energetické cvičenia pre oddych Tuina – čínske liečebné masáže
 • Qin Fei - Qigong – cvičení pro každého

Závěrečná rezoluce

Vážené účastnice, vážení účastníci a vážení hosté druhého pražského kongresu tradiční čínské medicíny,

děkujeme Vám, že jste se zúčastnili tohoto výročního kongresu konaného při příležitosti 20ti let trvání tradiční čínské medicíny v České a Slovenské republice.

Kongres byl uspořádán za spolupráce několika společností, které se šířením tradiční čínské medicíny zabývají:

 • Československou SinoBiologickou společností - ČSBS
 • Sinobiologickou společností na Slovensku – SINBIOS
 • a Tradiční čínskou medicínou – TČM o.s.

Kvalitnímu průběhu kongresu významně napomohla též spolupráce a podpora od mnoha významných institucí, profesních sdružení, i jednotlivců, a to zejména:

 • World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS)
 • European Benefyt Foundation
 • Aliance for Natural Health (ANH)
 • European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM)
 • CAMbrella
 • Kongres Rothenburg
 • Ústav tradičnej čínskej medicíny pri SZU Bratislava
 • Česká lékařská akupunkturistická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLAS ČLS JEP)
 • Tchientinská univerzita TCM (TUTCM)
 • Novosibirské oddělení Ruské akademie věd
 • European TCM Association (ETCMA)
 • PTE Komplementer Medicina Tanszéke

Cílem kongresu bylo v souladu se stanovami pořadatelů šíření a popularizace tradiční čínské medicíny (TČM), zejména čínské akupunktury, fytoterapie, dietetiky, zdravotních cvičení qigong, masáží tuina a dietetiky. Jedná se o silné nástroje pro prevenci i léčbu onemocnění, které mohou být v mnoha případech efektivnější a levnější, než obecně dostupné klasické metody západní. Čínská medicína již nyní denně pomáhá mnoha občanům našich zemí v udržování zdraví.

Na kongresu bylo přítomno 249 účastníků, kteří ve čtyřech kongresových dnech vyslechli přednášky 44 lektorů z 15 zemí.

V průběhu kongresu došlo k významné události, a to otevření pražské Kanceláře pro vytváření standardů pro výuku TČM jako pobočky Výboru pro standardizaci vzdělávání Světové federace společností čínské medicíny (Educational Instruction Committee World Federation of Chinese Medicine Societies - EIC WFCMS). Kancelář bude napomáhat v dalším šíření tradiční čínské medicíny formou standardizace výuky i vzdělávacích akcí.

Uplynulých 20 let TČM v České a Slovenské republice bylo ve znamení propagace, rozšiřování řad praktiků i uživatelů metod TČM, která díky vyvíjenému úsilí i svým výsledkům a získala na oblibě a dostala se i do povědomí širší veřejnosti, odborné i laické.

V současné době čekají TČM v našich zemích a vlastně i v celé EU dvě velké výzvy:

Za prvé: čelení dopadům velmi restriktivní direktivy 2004/24/EC o tradičních bylinných přípravcích, která navzdory svému názvu nerespektuje zákonitosti tradičních medicín a v nich uchovaných znalostech a zkušenostech celých generací tradičních lékařů zvyklých ke svým pacientům přistupovat na základě komplexního zhodnocování zdravotních příznaků.

Uvedená direktiva naprosto neopodstatněně medikalizuje mnoho používaných složek, u kterých je dostatek informací o jejich používání jako potravin či potravinových doplňků po mnoho století, včetně dat o jejich bezpečnosti doložených na celých populacích v místě původu tradičních medicín.

Direktiva navíc opomíjí i moderní možnosti vědeckého zkoumání, např. systémovou biologii a metabolomiku. V konečném důsledku, mj. též kvůli prohibitivním a nerealistickým registračním poplatkům, neposkytuje direktiva přípravkům tradiční čínské medicíny příliš možností k registraci svým prostřednictvím.

A tak navzdory tomu, že byla zákonodárci míněna jako direktiva harmonizační, je ve výsledku prohibitivní a harmonizaci nepřináší. Tyto skutečnosti je třeba napadnout soudním přezkumem u evropského soudu.

Za druhé: na celoevropské úrovni, jakož i na úrovni jednotlivých členských zemí, chybí institucionalizace statusu „kvalifikovaného praktika" tradiční čínské medicíny. Definice a legalizace takového statusu, včetně stanovení kvalifikačních a dalších předpokladů, musí být v následujícím období hlavním cílem odborné veřejnosti. Vyjadřujeme proto plnou podporu vzniku Komory tradiční čínské medicíny v ČR i dalších zemích.

Obě výše uvedené a velmi komplexní výzvy vyžadují, aby se odborná veřejnost sdružovala do profesních či zájmových organizací, které budou své členy zastupovat na jednáních v jednotlivých členských státech i na celounijní úrovni. Rovněž je třeba, aby se dále jednotlivé organizace začleňovaly do větších a nadnárodních celků, protože jen koncentrací úsilí a prostředků bude možno se zhostit uvedených výzev adekvátně.

Vyzýváme proto odbornou veřejnost k aktivnímu přístupu k oběma uvedeným výzvám.

Organizátoři i účastníci kongresu vyjadřují připravenost usilovat o širší aplikaci tradičního čínského lékařství do struktur „balíčku" dostupné zdravotní péče v České i Slovenské republice, aby přidaná hodnota tradiční čínské medicíny byla dostupná co nejširší veřejnosti. Hlásíme se k chartě práv pacientů na možnost svobodného výběru metody léčby.

Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům, lektorům, sponzorům a organizačnímu i technickému týmu za přispění k přípravě a zdárném průběhu kongresu.

Předsednictvo
2. pražského kongresu tradiční čínské medicíny
28. listopadu 2010

Pohádka o človíčkovi

Pohádku napsal MUDr. Jiří Mařádek

Přepis textu

Byl jednou jeden človíček. Nebo jich bylo víc ? Inu, buď jak buď, ten človíček měl mnohá strádání a protože byl zvídavý /nebyl to totiž pacient, což z latiny znamená „trpící", nebo ještě hůře „pasivně snášející"/, chtěl vědět, odkud se ta strádání berou...a tak se rozjel na kongres čínské medicíny v Praze... pardon, rozjel se za lékaři, by mu bylo poodhaleno tajemství nemoci a zdraví.

A tak se ocitá na návštěvě u lékaře. Není vítán chlebem a solí, nýbrž přísně vyhlížejícím bíle opláštěným expertem. Popisuje mu svá strádání z nadměrné váhy, přílišné žízně, častého močení, nadýmání a bolestivého bříška, průjmu střídaného se zácpou, bolestí hlavy, poruchy zraku, píchání u srdce a hučení v uších. A lékař, z titulu svého titulu, se na něj vrhne a začne jej léčit (pozor, slyšíte dobře – „léčit", nikoliv diagnostikovat)... jak jen mu síly a peníze od pojišťovny stačí. No vlastně... mu může... podávat farmaka, a tak je podává a podává. Ale když se človíčka po mnoha a mnoha měsících léčby medikamenty zeptá: „Jak Ti, človíčku, je?", slyší: „Stejně!". A tehdy teprve lékař začne uvažovat nad tím, kde se nemoc bere. A hledá, odebírá krev, nechá človíčka šlapat na kole, provádí mu magnetické rezonance všech človíčkových tkání a nic nenalézá. A protože si s človíčkem už neví rady – nic tělesného totiž nenašel - posílá jej na rehabilitaci. Prohlásí totiž, že: „Potíže jsou funkční a basta fidli. Jděte na rehabilitaci, tam Vás dají, človíčku, dohromady". No a nám uplynul jeden kongresový den.

Človíček přichází k branám fyzioterapeutů a klepe a klepe se strachy. Bolí mě to, a tamto, a tohle taky, a tudy se to šíří, a tady to vrže, a reaguje to na počasí. A fyzioterapeuti, lidé poučení, vyšetřují a hledají – co vlastně? Souvislosti. Jak například souvisí postavení človíčkova palečku s postavením prvního krčního obratle, a jestli náhodou to nemá vliv na čelistní kloub, který vyvolává poruchu v oblasti zaostřování človíčkových očíček. A protože hledají poctivě, používají při hledání i zkušební vstupy terapeutické, dostává se jim spolu s človíčkem přesnějších informací, než které poskytly biochemické, rentgenologické a kardiologické testy. Zařadili totiž do hledání nejen tělo strukturální, ale i funkční. Nicméně po dalším roce (v našem měřítku druhém kongresovém dni) se i oni táží človíčka: „Jak ti je, človíčku?". A človíček, ač nerad, musí říci: „Je mi trošku lépe. Ale opravdu jenom trošinku".

A tak človíček, (nyní už zkušený druhodenní kongresový borec) klepe na brány psychologů a hledá spolu s nimi. Psychologové pátrají po příčině, aby ji mohli léčit. A po mnoha a mnoha měsících se psychologové rozhodují, že hledání a léčbu „ukončují". I přesto, že mnohé našli, zůstává odpověď na otázku „Jak Vám je?" stejná. „Trošku lépe, ale zdraví to není". A tak se človíček rozhodne hledat dále.

Navštíví šamany, léčitele, duchovní mistry a všude tam se ptá, co je příčinou jeho strádání. A po mnoha a mnoha měsících zná človíček spoustu faktů, má mnoho informací, mnoho příčin jeho nemoci (strava, rodinná situace, nedostatek pohybu). Začíná se sebou něco dělat – hurá ! – cvičí qigong, medituje, hlídá si stravu, přestane kouřit, jíst Kofilu, vynechá ovarové koleno třikrát týdně, nicméně je mu... co myslíte, jak mu vlastně je ?

A tehdy človíček pochopí, že hledat musí úplně jinde, než kde hledal. Už pochopil a začíná hledat v sobě. Ba co víc! Začíná tušit... co myslíte, na co přichází ten človíček? Že...pouhé hledání nestačí. Že bude potřeba něco dělat. A že to dělání bude bolet a nebude vonět a a a... nikdy nekončí !

„Ach jo", řekne človíček, „a já jsem si myslel, že to bude jednodušší. Že mi někdo pomůže..." Závěrečný den kongresu a my jsme zase na začátku. Stejně jako človíček, už víme, že... ach jo! Mysleli jsme si, že to bude jednodušší. Že nám někdo pomůže. Že už budeme všechno vědět, že jsme poznali své tělo, mysl i duši a že nám ode dneška bude hej. Ale vlastně... bavilo by nás to tady ještě? Je dobré všemu rozumět?

Doufáme, že tyto čtyři dny kongresu otevřou mnohé dveře. Doufáme, že setkávání lidí nabude charakteru indiánského kruhu, ve kterém není nikdo expert, nýbrž expertem se stává to, co vzejde ze společné diskuze. Doufáme, že společné čtyřdenní setkání zatíží naši zadnici a odtíží naší hlavě, tolik zatížené množstvím. Na cestě v tomto tisíciletí doufejme, že budeme moudřejší a spolu. Spolu proto, že moudřejší, moudřejší proto, že spolu. Neb výzvy, které před nás budou kladeny našimi pacienty i společností budou nemalé.

Čtyři dny v pokoře, moudrosti a lásce ke všem bytostem.
MUDr. Jiří Mařádek, lektor 1. školy TČM