32 let

tradiční čínské medicíny v České republice

Úvod / Historie TČM / Výuka a události / Spolupráce s Guangming v Pekingu

Spolupráce s Guangming v Pekingu

Institut Chuzhen, který vznikl kolem roku 1995 v Paříži ve Francii,  spolupracoval s  Universitou dálkového studia čínského lékařství Guangming (Guangming zhongyi hanshou daxue). Díky přátelským vztahům s Chuzhenem jsem se také mohli napojit na tento zdroj vzdělávání v tradiční čínské medicíně. Guangming navíc doporučoval i profesor Leung Kok Yuen. Po jednáních s Chuzhenem a Guangmingem jsme uzavřeli trojstrannou Smlouvu o spolupráci, podepsanou dne
24. ledna 1999.

Přednášky byly organizovány 4× ročně a to tři seminář po pěti dnech (podzim, zima, jaro) a jeden devítidenní seminář v létě. Celkem 24 plných výukových dní za rok. Přednášeli etablovaní a zkušení profesoři čínské medicíny, kteří běžně vyučovali v Číně na svých domovských univerzitách a také jezdili do zahraničí Francie, USA, Taiwan, Japonsko, Jižní Korei.

Skutečně se přednášelo v kuse od rána do večera (9:00 – 18:00) po dobu 9 dnů což představovalo ohromnou zátěž pro překladatele i pro studenty, kteří místy „padali pod stůl“, ale z nadšení pro věc nikdo únavu nepřiznal a na profesorech ji vidět nebylo. Vždy byla zajištěna polední pauza po dobu dvou hodin, kdy čínští profesoři vyžadovali po svém zvyku siestu vleže, ta byla dodržována na 100 %. Ostatní pauzy byly na zvážení vyučujících. 

Studium s profesory Guangmingu se setkalo s mohutným zájmem studentů, takže v ročníku bývalo zpočátku 300 studentů. Řada z nich ale nevydržela studovat po celou dobu pěti let akupunktury nebo šesti let fytoterapie. Většinou jich končila závěrečnou zkouškou jen zhruba třetina, protože studium bylo opravdu náročné časově, fyzicky i psychicky.

Zároveň jsme začali překládat skripta na výuku tradiční čínské medicíny běžně užívaná v Číně, včetně skript sepsaných samotnými profesory Guangmingu.

1999

V srpnu 1999 přijela první profesorka Li Chunying na seminář gynekologie v TČM.

1999/2000

běh G1 fytoterapie, G1 akupunktura

začal regulérní ročník přednášek tradiční čínské medicíny ve stejném rozsahu témat jako na čínských univerzitách.

Souběžně se studiem fytoterapie začalo i samostatné studium akupunktury. První ročník byl pro oba obory stejný.

Přijel profesor Hao Wanshan (tehdejší rektor univerzity Guangming) a přednášel teoretické základy TČM, základní filosofii TČM, taoismus, jin/jang, pět prvků. V únoru přijela profesorka Li Chunying a v květnu a srpnu 2000 přijel profesor Liu Jingyuan na 9 dní přednášek základů TČM.

2000–2005

G1 fytoterapie

2000/2001 – 2. ročník

2. ročník fytoterapie začal na podzim přednáškami o základech fytoterapie o jednotlivých bylinách čínské medicíny a jejich dělení do dvaceti skupin, které přednášel profesor Pang Junzhong. Ten pak přijel i v únoru, dubnu a srpnu.

2001/2002 – 3. ročník

přijel profesor Liu Jingyuan na přednášky fytoterapie – bylinné směsi. Profesor jezdil celý školní rok.

2002/2003 – 4. ročník

Ve fytoterapii se přednášela Neike – vnitřní lékařství, spolu s čínskými syndromy. Téma přednášeli profesor Liu Jingyuan a profesorka Liu Dongli.

2003/2004 – 5. ročník

Dva semináře probíhal na téma Shang han lun s profesorem Hao Wanshanem a dva semináře Wenbing s profesorem Li Jianzhong.e

2004/2005 – 6. ročník

Profesorka Li Chungyin přednášela dva semináře téma gynekologie a profesorka Sun Yufeng pediatrii, také dva semináře.

Závěrečná zkouška Guangming z fytoterapie.

2000–2004

G1 akupunktura

2000/2001 – 2. ročník

2. ročník akupunktury začal s profesorkou Zhao Jiping, která v témže školním roce přednášela lokalizaci akupunkturních bodů a základy akupunktury. Opět se to setkalo s mohutným zájmem a vysokým počtem studentů.

2001/2002 – 3. ročník

3. ročník akupunktury byl opět celý s profesorkou Zhao Jiping, která přednášela úvod do klinické akupunktury a systémy výběru aku bodů, včetně léčby základních syndromů tradiční čínské medicíny.

2002/2003 – 4. ročník

V akupunktuře se tento rok přednášela Neike – vnitřní lékařství podle oddílů západní medicíny, ale se strategií a léčbou podle syndromů čínské medicíny, s pomocí akupunktury. Téma přednášela profesorka Zhao Jiping

2003/2004 – 5. ročník

V posledním ročníku probíhá praxe studentů a příprava na závěrečné práce. Profesor Bai Yunqiao vyučoval masáže tuina.

Proběhla závěrečná zkouška z akupunktury.

2001–2007

G2 fytoterapie

Struktura výuky byla stejná jako u běhu G1.Přednášeli profesoři Guangmingu Hao Wanshan, Liu Jingyuan, Li Chunying, Li Jianzhong, Liu Dongli a další.

2002–2007

G2 akupunktura

Druhý běh G2 studia akupunktury přednášeli profesoři Guangmingu Hao Wanshan, Li Jianzhong, Sun Yufeng, Bai Yunqiao.

V roce 2007 také poprvé přijíždí doktor Wang Fuyin na výuku tuina masáží. Doktor Wang si Českou republiku velmi oblíbil. Čeští studenti vytušili, kolik moudrosti v této oblasti jeho osoba představuje. V intenzivní spolupráce vedla k založení komplexního samostaného vzdělání v rámci Evropské školy tuiny (později ANDAO Institut) Více →

2006–2011

Běh G3 studia akupunktura

2007–2013

Běh G4 studia fytoterapie

Spolupráce s Guangmingem byla možná díky „našemu pokladu“ čínské medicíny v Čechách sinologa Mgr. Vladimíra Anda, Ph.D.,  který se zabýval překlady čínské medicíny již za minulého režimu. Po listopadu 1989 měl možnost se tomuto tématu věnovat i profesně na Orientálním ústavu ČSAV dokud vedení ústavu jeho oddělení nezrušilo. Vladimír Ando vyškolil další poklad čínské medicíny v osobě Mgr. Zuzany Franklinové (dříve Drahovzalové). Díky neuvěřitelnému nasazení těchto dvou osob mohly semináře čínské medicíny probíhat s velkou intenzitou po dobu deseti let.

Organizaci seminářů převzalo studijní oddělení pod vedením Ing. Romana Bendy a dalších spolupracovníků.

V roce 2001 se k nám připojil partner firma PRAGON s.r.o., která zabezpečila dovoz a prodej bylinných přípravků, akupunkturních a dalších pomůcek pro výuku a praktikování tradiční čínské medicíny.

Během roku 2005 Guangming ukončuje svou činnost kvůli stáří jejích profesorů. Zároveň začíná mohutný rozvoj vysokých škol čínské medicíny v Číně, které se stávají nositeli tradice TČM. Výpadky profesorů z Guangmingu nahrazujeme svými českými lektory MUDr. Helenou Čermákovou, Mgr. Jitkou Eyrovou, MUDr. Ludmilou Bendovou, MUDr. Jiřím Bílkem. MUDr. Hubertem Čížkem a dalšími.

Na některé klinické semináře přijíždějí čínští profesoři z Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (Tianjin zhongyi yao daxue, TUTCM, Tchienťin).

Fytoterapie v šestiletém rozsahu lehce ustupuje do pozadí a snažíme se o integrovanou výuku akupunktury i fytoterapie zároveň. Přednášíme hlavně užití směsí podle Leung Kok Yuena, dále užití tablet Sinecura a Tří pokladů Giovanni Maciocii. Název studia sice zní akupunktura, ale ve skutečnosti studenti skládají zkoušky i ze základů fytoterapie.

V této době také začínají rekvalifikační kurzy masáží pro nezdravotníky a kurzy první pomoci, tak aby naši studenti-nezdravotníci získali živnostenské oprávnění již během studia. Rekvalifikační kurzy masáží vede zpočátku Roman Tomčala, později až dosud Mgr. Tereza Dvořáková a Mgr. Martina Vystrčilová. Rozjíždí se rovněž akreditované kurzy první pomoci pro všechny naše studenty a výuka základů západní medicíny ze které se posléze stává i další zkouška, kterou musejí nezdravotníci projít. Přednášejí MUDr. Jana Pražáková a později až dosud MUDr. Eva Krejčová.

Zároveň stoupá zájem o čínské masáže tuina a rozjíždí se jejich samostatné studium.

Zázraky se dějí!

Třicetileté působení 1. školy TČM® v Praze ani jinak nazvat nelze. Začít budovat a provozovat školu TČM z ničeho, bez ničeho a téměř bez nikoho rozhodně nebyl snadný úkol, především v malých českých poměrech, kde ani v dobách tehdejších, ani v dobách současných neměla TČM na růžích ustláno. Nehynoucí vděk za to jistě patří paní doktorce Ludmile Bendové a jejímu zpočátku malému, nicméně zapálenému a odhodlanému týmu spolupracovníků, kteří do rozjezdu tohoto projektu investovali nejenom svůj volný čas, úsilí, ale i nemalé osobní finanční prostředky.

Během let docházelo k různým obměnám studijního programu, vyučujících a lektorů ať již z České republiky nebo ze zahraničí, docházelo i ke změnám v organizační struktuře, ale vždy bylo vše konáno s cílem přivést teorii a praxi TČM do České republiky v té nejlepší možné kvalitě. A to si myslím, že se po těch všech letech dřiny, ač se to může jevit jako zázrak, povedlo.

Nezbývá než si přát, abychom ve stejném a ještě lepším duchu pokračovali do druhých třiceti let a dále.

MUDr. Viktor VOJTĚCH